Zoeken
NL EN
Advies
De rechten en plichten van franchisegever en franchisenemers worden geregeld in de franchiseovereenkomst.
In aanvulling op deze overeenkomst geeft het franchisehandboek een verdere uitwerking van de operationele zaken.
Vraag vrijblijvend een gesprek aan Laat ons u terugbellen Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Advies

Koelewijn & Partners is uw vraagbaak voor kleine en grote items. Dat geldt voor alle aspecten van de bedrijfsvoering. Soms heb je als franchisegever behoefte aan een sparringpartner met betrekking tot franchising, of wellicht hebt u behoefte aan iemand die u van begin tot einde bij een traject, zoals de opzet van uw franchiseorganisatie of de werving en selectie, begeleidt.

Conceptontwikkeling

De basis voor franchising is het zogenaamde ‘businessformat’. In dit format wordt vastgelegd hoe de marketingmix van de bedrijfsactiviteit in elkaar zit. Meestal is het concept al ontwikkeld, maar regelmatig is dat niet het geval. Koelewijn & Partners ontwikkelt dit ‘format’ dan samen met u.

Franchiseontwikkeling

Is uw businessformat al onderscheidend en succesvol? Dan kan het fundament voor franchising worden gelegd. Vast wordt gelegd op welke wijze en onder welke voorwaarden de franchisenemer met het concept aan de slag kan. Dus ook welke taakverdeling er bestaat tussen franchisegever en franchisenemer, zowel voor de front- als back office van de organisatie. Vaak mondt dit uit in een ondernemingsplan voor franchising oftewel een franchiseplan. Maar wellicht is dit er al en is onze rol vooral gericht op de toetsing ervan.

Voor de conceptontwikkeling en franchiseontwikkeling zet Koelewijn & Partners beproefde instrumenten in zoals de FranScan-methodiek®. In deze methodiek worden alle relevante aspecten van het concept en de samenwerking vastgelegd.

FranScan-methodiek®

Formule en organisatie
U krijgt van ons een checklist met aandachtspunten over uw organisatie en over uw uitwerking van de op te zetten samenwerking/ franchiseformule. U verzamelt zoveel mogelijk de gevraagde gegevens. Deze informatie vormt voor ons de input voor de FranScan®, waarbij wordt ingegaan op de volgende essentiële deelgebieden: 

  • Marketing 
  • Organisatie 
  • Taakverdeling binnen de samenwerking 
  • Expansie 
  • Financiën 
  • Juridische aspecten
  • Praktisch werkplan eerste fase

U weet dat u een goed fundament creëert onder uw ‘franchise’.

Financiële projecties / Franchisevergoedingen

Het Franchise Exploitatie Model© is een door Koelewijn & Partners ontwikkeld rekenmodel voor het maken van financiële projecties en prognoses voor franchisegever en franchisenemers. De koppeling maakt het mogelijk een passend vergoedingensysteem vast te stellen.

Het Franchise Exploitatie Model© (FEM) wordt gevuld op grond van de bevindingen tijdens het vaststellen van de franchiseformule. De investerings- en exploitatieprognoses geven een inschatting van het winvermogen voor uw organisatie én voor de franchisenemers.

Meer over franchisevergoedingen

Afronding scan

De afronding van de FranScan® is de beknopte schriftelijke vastlegging van de resultaten in een eindrapport met een helder plan van aanpak.

Is het plan gereed dan wordt een zogenaamd ‘franchisepackage’ ontwikkeld. Dit ‘package’ bestaat uit de franchiseovereenkomst, een franchisehandboek of ‘manual’ en de wervingsdocumentatie. 

Franchisehandboek (online)

De basisafspraken staan in de franchiseovereenkomst. Het franchisehandboek maakt deel uit van de franchiseovereenkomst en is daarom erg belangrijk. De basisafspraken, zoals die in de franchiseovereenkomst in juridische taal zijn opgeschreven, worden in het franchisehandboek op een praktische manier uitgewerkt. Traditioneel was dit meestal een fysiek handboek maar tegenwoordig wordt dit steeds vaker een online handboek.

Meer over franchisehandboeken

Coaching directie en management

U heeft de organisatie en de mensen voor de exploitatie van uw franchiseonderneming, maar u wenst een kritische blik van buitenaf? U heeft behoefte aan een sparringpartner die u scherp houdt, u regelmatig de spiegel voorhoudt of met enige regelmaat met u meedenkt over de volgende stappen in de doorontwikkeling van uw franchiseconcept? Hiervoor is zowel een goede theoretische kennis als praktijkervaring noodzakelijk. Koelewijn & Partners heeft deze voor u in huis.

Witte vlekken plan

De meeste franchisegevers zijn uit op groei van de formule door meer ondernemers en/of meer locaties. Belangrijk is eerst te weten op welke locaties uw formule maximaal rendeert. Dé basis voor een gestage groei vormt het ‘witte vlekken plan’. In dit plan wordt bepaald op welke locaties de nieuwe vestigingen het best gerealiseerd kunnen worden en in welke steden in het land. Franchisegevers in de retail zijn mede door de opkomst van de webshop-verkopen genoodzaakt periodiek hun witte vlekken plan te vernieuwen.

Benchmarking

Steeds meer professionele franchiseorganisaties en formules beschikken over een goede ‘benchmarking’, oftewel bedrijfsvergelijking. Met deze benchmarking zijn franchisegevers in staat de exploitatie van de afzonderlijke franchisenemers te monitoren en deze informatie te ontsluiten. De mate waarin de cijfers beschikbaar komen en de wijze waarop ze worden verzameld en gepresenteerd verschilt per franchiseformule. Koelewijn & Partners kan u dit maatwerk leveren. Desgewenst realiseren wij deze benchmarking in onze FranchiseNet applicatie. Als de bedrijfsvergelijking goed wordt uitgevoerd leidt dit tot meer gemotiveerde ondernemers en betere prestaties.
© Koelewijn & Partners 2018    Relatie loginAlgemene voorwaardenPrivacy Verklaring
Wij gebruiken cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en de website af te stemmen op uw interesses.
Sluit melding