Zoeken
NL EN
Home >
Vraag vrijblijvend een gesprek aan Laat ons u terugbellen Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Brief van het kabinet over voorbereiding specifieke wetgeving voor Franchise

Op 23 mei 2018 heeft het kabinet middels een brief aangegeven een wettelijke regeling voor te bereiden die een kader schept voor vier deelgebieden van de samenwerking tussen franchisegevers en franchisenemers die cruciaal zijn voor evenwichtige franchiseverhoudingen. Dit betreft:

  1. de precontractuele uitwisseling van informatie
  2. de tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst
  3. de beëindiging van de franchisesamenwerking, en
  4. het overleg tussen de franchisegever en zijn franchisenemers

Op basis van de huidige inzichten acht het kabinet het gewenst de genoemde deelgebieden van de nodige wettelijke kaders te voorzien, in plaats van verankering via een gedragscode.

Het betreft dus specifieke franchisewetgeving, al dan niet gecombineerd met een Algemene Maatregel van Bestuur.

Koelewijn & Partners is verheugd over de richting waarvoor gekozen wordt door het kabinet. Grote aandacht verdient nu dat de regelgeving niet generiek wordt voor onder meer groot en klein en hard- en soft-franchise. En dat rekening gehouden wordt met de totaal verschillende situaties in de diverse sectoren.

De wens van de NFV om vast te leggen dat er op de genoemde deelgebieden duidelijkheid gecreëerd moet worden, maar niet verplicht wat of hoe exact is in deze gerechtvaardigd en noodzakelijk. De winst van goede regelgeving moet zijn dat er vooraf zo veel mogelijk duidelijkheid is. Dat kan veel discussie voorkomen. En het businessmodel franchising ten goede komen.

Joost Bos
directeur


© Koelewijn & Partners 2018    Relatie loginAlgemene voorwaardenPrivacy Verklaring
Wij gebruiken cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en de website af te stemmen op uw interesses.
Sluit melding