Zoeken
NL EN
Home > Franchising algemeen > Voordelen van franchising

Het franchisecontract maakt de taakverdeling duidelijk en regelt de rechten en plichten van beide partijen: de franchisegever schept de voorwaarden, waardoor de franchisenemer efficiënt kan werken.
Vraag vrijblijvend een gesprek aan Laat ons u terugbellen Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Voordelen van franchising

Franchising is een vorm van intensieve samenwerking tussen zelfstandige ondernemers. De ene partij (franchisegever) stelt aan de andere partij (franchisenemer) een compleet ondernemingsconcept – ‘franchiseformule’ – ter beschikking. De samenwerking is erop gericht om alle betrokken partijen er beter van te laten worden. Enkele voordelen van franchising:

Zelfstandigheid voor de franchisenemer en franchisegever

Zowel de franchisegever als de franchisenemers zijn zelfstandig ondernemer. De wederzijdse belangen worden vooraf in een franchisecontract vastgelegd. Door de taakverdeling is het mogelijk, dat zowel de franchisenemer als franchisegever een zo hoog mogelijk rendement met hun bedrijf kunnen maken.

Gemotiveerde dienstverlening en persoonlijke inzet

De franchisenemers zijn in hun hoedanigheid van zelfstandig ondernemer volledig verantwoordelijk voor de gang van zaken in hun eigen bedrijf. De motivatie en de persoonlijke inzet staan daarom op een hoog niveau binnen franchiseformules.

Hogere omzet en lagere kosten

Door de professionele benadering van de markt maakt de franchisenemer veelal een hogere omzet dan een apart opererende ondernemer. De franchisenemer kan immers profiteren van de professionele marketing en alle ervaringen binnen het samenwerkingsverband van de franchisegever. Grootschaligheid geeft kostenvoordelen. Veelal kunnen door het grote inkoopvolume gunstige condities worden bedongen.

Minder ‘personeelsproblemen’

De personeelsbezetting is een verantwoordelijkheid van de franchisenemer. Bijvoorbeeld bij ziekte van medewerkers zal hij zelf zijn bezetting regelen. Ook is een franchiseorganisatie minder conjunctuurgevoelig: de loonsom is veel lager, waardoor loonsverhogingen minder snel effect hebben op de bedrijfsresultaten.

Uniforme uitstraling, dus scherpere profilering

De herkenbare uitstraling is één van de belangrijkste formulekenmerken van een moderne keten van bedrijven. De franchisegever is verantwoordelijk voor de uitstraling (zowel online als offline), dus voor alles waarmee de franchiseorganisatie zich in de markt wil onderscheiden.

Nadelen van franchising

Naast de vele voordelen van franchising zijn er ook enkele nadelen te noemen.

Minder directe aansturing regio

De franchisegever heeft minder zeggenschap in de regio dan wanneer de franchisenemers zijn eigen medewerkers zouden zijn. De franchisegever schept de kaders; de franchisenemer investeert zelf en is binnen de kaders van de formule zelfstandig. De franchisenemer heeft zich op zijn beurt aan de kaders van de franchiseformule te houden.

Overleg met franchisenemers

Voor belangrijke wijzigingen in de franchiseformule moet de franchisegever commitment van de franchisenemers bevorderen. Hiervoor is overleg nodig met de franchisenemers.

Afhankelijk van succes franchisenemers

Iedere nieuwe franchisevestiging / nieuwe ondernemer is een startende onderneming met bijgehorend startersrisico. Hoewel franchisenemers vaak beter scoren dan vrij gevestigde starters, blijft het ook voor de franchisegever tot op zekere hoogte onzeker of de volgende franchiseonderneming ook weer succes zal hebben.

Lees verder over franchisevergoedingen

© Koelewijn & Partners 2018    Relatie loginAlgemene voorwaardenPrivacy Verklaring
Wij gebruiken cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en de website af te stemmen op uw interesses.
Sluit melding