Zoeken
NL EN
Home > Franchising algemeen > Kenmerken van franchising
Vraag vrijblijvend een gesprek aan Laat ons u terugbellen Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Kenmerken van franchising

Franchiseovereenkomst

In de franchiseovereenkomst worden de afspraken tussen franchisegever en franchisenemer vastgelegd. De rechten en plichten van beiden worden meestal voor een periode van 5 jaar geregeld. Belangrijk is wat de franchisenemer krijgt en wat hij hiervoor moet betalen: de franchisevergoedingen.

Franchisehandboek

De franchiseformule en de franchiseorganisatie zijn vastgelegd in het franchisehandboek. De inhoud is vooral praktisch: hoe werkt de franchiseformule in de praktijk. Alle kennis en ervaring van de franchiseformule is in het franchisehandboek vastgelegd. Het is meteen een leerboek voor de startende franchisenemer.

Er is een koppeling tussen het franchisehandboek en de franchiseovereenkomst. Het franchisehandboekheeft ook juridische waarde. Een goede vastlegging van de franchiseformule voorkomt willekeur. De franchisenemer weet waar hij recht op heeft en wat er van hem wordt verwacht. Ook voor de mensen die werken bij de franchisegever is duidelijk wat hun taak is en wat de franchisenemer wel en niet van hen verwacht.

Onderscheidend merk

Let bij de keuze van de franchiseformule erop, dat de franchiseformule zich positief in de markt onderscheidt! De franchiseformule dient een toegevoegde waarde te hebben ten opzichte van de concurrentie. Vaak heeft het merk van de franchiseformule (landelijke) bekendheid. Er is en wordt veel geld in het merk geïnvesteerd. De waarde van die investering vertaalt zich voor de individuele franchisenemer in extra omzet.

Knowhow en begeleiding

De franchisenemer 'huurt' het gebruik van de handelsnaam en de merken. Daarbij krijgt hij van de franchisegever de kennis en ondersteuning die nodig is om tot een optimaal resultaat te komen.

De franchisegever heeft een zorgplicht, dat wil zeggen: op hem rust de plicht om die kennis over te dragen en die ondersteuning te geven, die aan de (kandidaat)-franchisenemer is beloofd. Dat is bij iedere franchiseorganisatie weer anders. Het is belangrijk om onzekerheid en willekeur te vermijden. De soort begeleiding en de omvang ervan dienen te zijn vastgelegd in het franchisehandboek.

Selectie en training

Om de franchiseketen te versterken is expansie wenselijk. Dit gebeurt door middel van een wervingscampagne, gevolgd door een zorgvuldige selectie van potentiële kandidaten. Na selectie volgt doorgaans een (praktijk)training om de franchisenemer vertrouwd te maken (en te houden) met de werkprocedures, de commerciële werkwijze en de financiën.

Controle

In herkenbaarheid schuilt de ware kracht van een succesvolle franchiseformule. De klant wil zekerheid: hij krijgt de kwaliteit die bij het merk hoort. Ook de collega-franchisenemer wil zekerheid: ieder heeft dezelfde kwaliteitsbeleving en past de formule op dezelfde beproefde wijze toe.

Voorop staat dus dat er controle moet zijn of de aangesloten franchisenemers de franchiseformule daadwerkelijk zo toepassen als de franchisegever deze heeft ontwikkeld, getest en nog steeds doorontwikkelt. De controle is een continu proces, waarmee veelal een formulemanager of formulecoach is belast.

Communicatie

Naast regelmatig individueel contact tussen franchisegever en franchisenemer, is de communicatie meestal formeel geregeld in de vorm van een franchiseraad. De franchiseraad adviseert de franchisegever over het reilen en zeilen binnen de franchiseorganisatie. In de franchiseraad wordt overleg gevoerd. De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid ligt bij de franchisegever. Dat is nodig om slagvaardig te zijn. Een goede franchisegever zal zoveel mogelijk draagvlak zoeken binnen de franchiseraad.
© Koelewijn & Partners 2018    Relatie loginAlgemene voorwaardenPrivacy Verklaring
Wij gebruiken cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en de website af te stemmen op uw interesses.
Sluit melding